Astrologi

Astrologi er en gammel lære der man bruker posisjonene til ulike himmellegemer for å forstå personlighet, egenskaper og hendelser. Det finnes flere former for astrologi, og troen på astrologi er utbredt, både i Norge og mange andre steder i verden. Både i Kina og India er astrologi svært viktig, og det er ikke uvanlig at barn får satt opp sitt eget horoskop når de er nyfødte. Dette er populært i India.

Astrologi oppsto da menneskene begynte å studere himmelen, og nedtegnet bevegelsene til planetene og stjernebildene. Siden den tid har astrologien gjennomgått mange endringer. Elementene ble innført, og ulike kulturer satte sitt preg på astrologien, og videreutviklet den. Astrologien hadde sin store blomstringstid i romerriket, der flere av keiserens bekjente seg til astrologi. På 1300-tallet spredte astrologien seg nordover i Europa.

Selv om det ikke er alle som bruker astrologi i hverdagen, vet de fleste hvilket stjernetegn de har, og mange leser også horoskoper i aviser og blader, eller på nettet. Mange ønsker også å få satt opp et personlig horoskop, ettersom horoskopene i blader er veldig generelle, og dekker alle som er født under samme stjernetegn. Horoskopet settes opp basert på en persons fødselsdato, klokkeslett og sted. Horoskopet viser planetenes posisjoner på himmelen da denne personen ble født. Dette horoskopet brukes deretter til å si noe om vedkommendes personlighet og framtidsutsikter.

Det brukes ulike astrologiske systemer og regnemåter både i Asia og blant indianerstammer i Amerika. I Tibet bruker man et system som kombinerer indisk og kinesisk astrologi.